Техподдержка

cell_phone+380 44 583-5-583 (вн. 2)

ticket Тикет-система

mail support@tucha.ua


Тарифи TuchaHost

Тарифи на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) (надалі – Тарифи)1

Таблиця № 01
№ п/п Найменування послуг Центральний процесор (CPU) Оперативна пам’ять (RAM), ГБ Дисковий простір (HDD (R)), ГБ Вартість з ПДВ, в Євро за 1 місяць Вартість з ПДВ, в Євро за 1 рік2
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) у режимі гіпервізора3
1.1. Віртуальний сервер
1.1.1. М1 0,5 1 25 10,00 96,00
1.1.2. М2 1 0,5 25 10,00 96,00
1.1.3. М3 1 1 25 12,00 120,00
1.1.4. 1 сота4 1 2 125 25,00


Таблиця № 02
№ п/п Найменування послуги та її компонентів Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації Вартість з ПДВ, в Євро за 1 місяць
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) (додаткові послуги)
1.1. Технічна підтримка Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost)
1.1.1. Розширений рівень технічної підтримки послуга 1 50% від загальної вартості поточної конфігурації послуг, але не менше, ніж 30,00 Євро
1.2. Дисковий простір в SAS-сховищі ГБ 1 0,50
1.3. Надання і підтримка додаткової IP-адреси5 послуга 1 2,00
1.4. Надання і підтримка виділеної IP-адреси (Польща)6 послуга 1 7,00
1.5. Надання і підтримка виділеної IP-адреси (Франція)6 послуга 1 8,00
1.6. Надання і підтримка виділеної IP-адреси (Росія)6 послуга 1 8,00
1.7. Надання і підтримка закордонної IP-адреси (в межах Європи) послуга 1 10,00
1.8. Хмарне сховище7 ГБ 10 1,00
1.9. Моментальний знімок образу віртуального серверу (Snapshot)8 ГБ 10 1,00
1.10. Додатковий канал доступу із мережі Інтернет до Віртуальної інфраструктури (100 Мбіт/с) послуга 1 95,00
1.11. Моніторинг роботи сервера9 послуга 1 10,00
1.12. Захист Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак
1.12.1. Активація послуги захисту Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак10 послуга 1 100,00
1.12.2. Захист Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак послуга 1 10,00
1.12.3. Надання і підтримка додаткової IP-адреси для використання послуги захисту Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак послуга 1 2,00
1.12.4. Захист Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак (режим протидії DDoS-атаці) HTTP-запит 100000 35,00


Таблиця № 03
№ п/п Найменування програмного забезпечення (ліцензії) Кількість одиниць Вартість роялті, без ПДВ, в Євро за 1 місяць
1. Програмне забезпечення (ліцензії)
1.1. Операційна система
1.1.1. Microsoft Windows Server® Standard (для одного віртуального сервера)11 1 30,00
1.2. Панелі керування сервером
1.2.1. ISPmanager 5 Lite (для однієї IP-адреси)12 1 8,00

Оплата здійснюється в національній валюті України — гривні у відповідності до умов Договору про надання послуг та Правил надання та отримання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури або до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

Примітки

1. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку на умовах передбачених Договором про надання послуг та Правилами надання та отримання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури або на умовах передбачених Публічним договором (офертою) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

2. За умови авансової оплати вартості Послуг за 1 (один) рік одним платежем.

3. Гіпервізор – обладнання, що забезпечує одночасне, паралельне виконання декількох операційних систем на одному і тому ж комп’ютері. Гіпервізор також забезпечує ізоляцію операційних систем одна від одної, розділення ресурсів між різними запущеними операційними системами і керування ресурсами.

Кластер віртуалізації – це декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення тих чи інших задач, наприклад, для підвищення продуктивності, забезпечення надійності, спрощення адміністрування тощо. Використання кластеру забезпечує високу доступність даних.

За замовчуванням Віртуальна інфраструктура Tucha (TuchaHost) жорстко закріплена за гіпервізором, на якому вона запускається. Умовою для використання Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) в кластері віртуалізації є відмова від дискового простору, який входить до вартості сот, та придбання, за додаткову плату, дискового простору в SAS-сховищі. Відмова від дискового простору, який входить до вартості сот, не впливає на вартість сот.

4. Сота – складова віртуального серверу, що включає в себе центральний процесор, оперативну пам’ять та дисковий простір у кількості, що передбачена цими Тарифами. Один віртуальний сервер може включати не більше ніж 8 сот.

5. До вартості Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) за замовчуванням входить надання і підтримка 1 (однієї) IP-адреси.

6. Послуга надається на наведених умовах виключно тим Замовникам, які замовили цю Послугу до 31 березня 2016 року включно.

7. Мінімальне замовлення — 50 ГБ. З 01 квітня 2016 року Послуга надається в рамках Тарифів на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBackup).

8. Здійснюється виключно для Віртуальної інфраструктури в режимі кластеру віртуалізації.

9. Моніторинг роботи сервера полягає у відстеженні таких аспектів роботи сервера:

• відповідь на ICMP echo-request (PING);

• робота сервісу SSH;

• робота сервісу HTTP;

• робота сервісу MYSQL;

• робота сервісу NRPE;

• кількість вільного місця на диску;

• кількість запущених процесів;

• рівень завантаження процесорів.

10. Оплата вартості послуг за п. 1.12.1 Таблиці № 02 здійснюється одноразово за кожен сервер, для якого активується послуга. У разі необхідності повторної активації послуг у зв’язку зі внесенням змін до Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) Замовника (зміна конфігурації, налаштувань програмного забезпечення тощо), які унеможливили використання послуг на сервері, оплата вартості послуг здійснюється повторно.

11. Надається виключно тим Замовникам, Договір про надання послуг з якими було укладено до 31 жовтня 2014 року.

12. До послуг за п.п. 1.1.4 Таблиці № 01 1 (одну) одиницю програмного забезпечення (1 (одну) ліцензію) за п. 1.2.1 Таблиці № 03 включено за замовчуванням.